Rydw i ar fin symud i Awstralia. A fyddwch chi'n gallu anfon fy nghanlyniadau yno?

Byddwn. Bydd rhaid i chi lenwi ffurflen newid cyfeiriad yn ystod eich apwyntiad.