Rwy'n 48 oed ac rydych wrthi'n sgrinio yn fy ardal. Allaf i gael apwyntiad?

Mae sgrinio’r fron ar gael ar hyn o bryd i ferched sydd rhwng 50 a 70 oed, ac mae croeso i ferched sy’n hŷn na 70 oed i ofyn am brawf.