Beth os ydw i'n siarad Cymraeg?

Mae'r holl wybodaeth a phob un o'r gwefannau mae Bron Brawf Cymru'n eu creu ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.
 
Os oes angen cynnal eich apwyntiad yn Gymraeg, gallwch chi roi gwybod i ni cyn dyddiad eich apwyntiad er mwyn i ni sichrau bod aelod a staff sy'n siarad Cymraeg ar gael.
 
Mae'n hawdd adnabod pa rai o staff Bron Brawf Cymru sy'n Gymry Cymraeg  am fod pob un yn gwisgo bathodyn a chortyn gwdff 'Cymraeg'.