Beth os oes anabledd dysgu arnaf i?

Os oes anabledd dysgu arnoch chi ac rydych chi'n ansicr a fydd cael prawf sgrinio'r fron mewn uned deithiol yn iawn i chi, cysylltwch â'r ganolfan sgrinio'r fron yn eich ardal. Bydd hynny'n gyfle i ni drafod a oes angen math arall o apwyntiad arnoch chi. Efallai bydd yr apwyntiad hwnnw yn un o'n canolfannau sgrinio'r fron, ac efallai bydd yr apwyntiad yn para am gynfod hirach.
 
Mae gwybodaeth hawdd ei darllen ar gael ar ein gwefan hefyd Merched ag Anableddau Corfforol.