Beth os bydd plant gyda fi?

Yn anffodus , ni fyddwn ni'n gallu gwneud y prawf sgrinio os byddwch chi'n dod ag unrhyw blant gyda chi. Mae'r prawf yn golygu gwneud pelydrau-x ac, oherwydd hynny, ni fydd y plant yn gallu aros gyda chi yn ystod y prawf sgrinio. Nid oes cyfleusterau gennym i ofalu am blant.