Rydw i newydd symud i'r ardal. Sut dylwn i fynd ati i drefnu prawf sgrinio?

Cyn gynted ag y byddwch wedi cofrestru ag un o feddygon teulu’r ardal, ffoniwch ni. Fe wnawn ni drefnu apwyntiad ar eich cyfer.