Mae hanes o ganser y fron yn fy nheulu ac rwy'n credu y dylwn gael prawf sgrinio'n amlach.

Os ydych yn poeni am fod sawl achos o ganser y fron wedi bod yn eich teulu bydd eich meddyg teulu’n gallu rhoi gwybodaeth i chi am y gwasanaeth geneteg.