Rwy'n tueddu i gael codenni (cysts) yn fy mronnau. Allaf i gael fy sgrinio'n fwy aml?

Na allwch. Nod Bron Brawf Cymru yw sgrinio pob merch yng Nghymru unwaith bob tair blynedd. Os ydych yn bryderus, ewch at eich meddyg teulu i ofyn am gyngor.