Fe wnes i fethu fy apwyntiad. Beth ddylwn i ei wneud nawr?

 Ffoniwch ganolfan Bron Brawf Cymru yn eich ardal (mae’r rhif ffôn ar eich llythyr) i holi a yw’n bosibl trefnu apwyntiad arall ar eich cyfer.