A fydd rhywun yn esbonio pam y cefais fy ngalw'n ôl?

Bydd. Yn ystod eich apwyntiad asesu bydd rhywun yn esbonio canlyniadau’r pelydrau-X i chi.