Ydy'r pelydrau-X yn gallu achosi canser?

Mae ymbelydredd yn gallu achosi canser, ond mae’r risg sy’n codi yn sgil mamograffeg yn isel iawn. Rhaid i chi bwyso a mesur y manteision yn erbyn y risg.