Ydy hi'n bosibl i mi drefnu prawf sgrinio preifat gyda Bron Brawf Cymru?

Nac ydy. Rydyn ni’n un o raglenni sgrinio’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (NHS). Mae gwasanaethau preifat ar gael ond bydd gofyn i chi gysylltu â nhw eich hun neu ofyn i’ch meddyg teulu eich cyfeirio.