Rydw i'n dal i dderbyn gofal o achos canser y fron. Pam ydych chi wedi fy ngalw?

Mae’r rhaglen sgrinio’n galw pob merch sy’n perthyn i’r grŵp oed sy’n cael ei sgrinio, a hynny bob tair blynedd. Y nod yw gwneud yn siŵr ein bod yn cynnwys pawb. Os ydych chi dan ofal yr ysbyty rydym yn gofyn i chi ddweud wrthym.