Rydw i wedi cael fy rhyddhau ar ôl triniaeth at ganser y fron. Ddylwn i drefnu apwyntiadau yn y dyfodol?

Os ydych chi’n iau na 70 oed, byddwch yn cael eich gwahodd i gael prawf sgrinio bob tair blynedd. Os ydych chi’n hŷn na 70 oed, gallwch gysylltu â Bron Brawf Cymru i drefnu apwyntiad.