Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn ag ymyrraeth gynnar mewn seicosis

10/12/2020
Beth yw'r gwaith yn y maes hwn?

Mae gwaith y tîm wedi cynnwys:

  • Cwmpasu a datblygu’r ymarfer yn erbyn safonau Archwiliad Clinigol Cenedlaethol o Seicosis ar gyfer gwasanaethau EIP
  • Hyrwyddo’r defnydd o offer canlyniadau, asesu iechyd corfforol ac ymyrraeth, a therapi antur i gefnogi gwytnwch 
  • Cefnogi’r timau rhanbarthol i ddatblygu a gwella gwasanaethau EIP trwy hwyluso’r Grŵp Llywio Cenedlaethol, y Gymuned Ymarfer a rhaglenni gwaith rhanbarthol penodol
10/12/2020
Gyda phwy mae'r tîm yn gweithio?

Mae’r tîm yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru, gwasanaethau sector iechyd, gofal cymdeithasol a gwirfoddol ledled Cymru mewn cyd-gynhyrchiad â phobl sy’n gysylltiedig â gwasanaethau ymyrraeth gynnar.

10/12/2020
Beth yw'r camau nesaf?

Ar hyn o bryd, mae’r tîm yn gweithio i gyflawni safonau’r Archwiliad Clinigol Cenedlaethol o Seicosis 

10/12/2020
Gyda phwy y dylwn gysylltu?

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Michaela Morris, Arweinydd Rhaglen, Michaela.Morris@wales.nhs.uk

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau