Neidio i'r prif gynnwy

Seiciatreg Cyswllt

Mae’r tîm yn gweithio i gefnogi gwelliannau wrth ddarparu gwasanaethau seiciatreg gyswllt (LPS) ledled Cymru sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion iechyd meddwl yr unigolion hynny sy’n cael eu trin yn bennaf am broblemau iechyd corfforol mewn ysbyty.

Mae’r dystiolaeth am fanteision LPS yn sylweddol ac mae’n cynnwys lleihau hyd arhosiad, lleihad mewn trallod seicolegol, gwell profiad i’r defnyddiwr gwasanaeth, gwell gofal dementia a gwell gwybodaeth a medr clinigwyr ysbytai cyffredinol.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau