Neidio i'r prif gynnwy

Mesurau Canlyniadau

Mae’r prosiect Mesur Canlyniadau yng Nghymru yn rhan o Set Ddata Graidd Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw y bydd holl Wasanaethau Iechyd Meddwl Cymru erbyn 2022 yn defnyddio offer canlyniadau yn eu hymarfer i gefnogi’r berthynas therapiwtig rhwng defnyddwyr gwasanaeth ac ymarferwyr.

Mae’r model yn cefnogi defnyddwyr gwasanaeth, staff a thimau i gydweithio’n effeithiol i wella llesiant, nodau a phrofiadau defnyddwyr gwasanaeth.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau