Neidio i'r prif gynnwy

Gweminar Gofal sy'n Canolbwyntio ar Unigolion

I gefnogi diwrnod Diogelwch Cleifion 2020, bydd y weminar hon ar-lein yn amlinellu’r offeryn Proffil Iechyd sydd newydd ei ddatblygu.

Argymhellir bod staff sydd eisiau darparu gofal diogel ac amserol sy’n canolbwyntio ar unigolion yn mynychu’r weminar, gan ddefnyddio’r ddogfennaeth newydd hon y bydd cleifion yn dod â hi gyda nhw ar eu taith iechyd. 

Bydd y sesiwn yn helpu staff i gael y budd mwyaf o’r proffil iechyd newydd hwn.

Gofynnwn i chi estyn y gwahoddiad i unrhyw gydweithwyr eraill a fyddai, yn eich barn chi.

Cliciwch yma i ymuno â'r cyfarfod
Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau