Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau Diweddaraf Diogelu

Y canllawiau diweddaraf

 

Gofal sylfaenol

Canllawiau ar gyfer y sector gofal sylfaenol fel yr eglurir yn y dogfennau canlynol, sy’n ceisio hybu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth ac egluro rolau a chyfrifoldebau staff gofal sylfaenol o ran hybu diogelwch ac ymateb i bryderon am les plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n wynebu risg.

Download  Canllawiau ar gyfer Ymarfer Deintyddol
 

Download  Canllawiau ar gyfer Ymarfer Cyffredinol (gan gynnwys Optometreg)
 

Download  Pecyn Cymorth Diogelu Plant ar gyfer Ymarfer Cyffredinol, a baratowyd gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol / Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant
 

Download  Canllawiau ar gyfer Ymarfer Fferyllol

 

Grwpiau penodol

Polisi, deddfwriaeth a chanllawiau cenedlaethol amlasiantaeth ar gyfer grwpiau iechyd allweddol

Defnyddiwch y dolenni cyswllt ar ochr chwith y bar llywio i gael mynediad i ganllawiau ar gyfer pwnc penodol neu sgroliwch i lawr y dudalen i weld yr holl ganllawiau.

 

 

 

Discover more