Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltiadau Coronafeirws

Os oes gennych ymholiad am Coronafeirws, bydd y dudalen hon yn sicrhau eich bod yn cysylltu â’r bobl fwyaf priodol er mwyn ei ateb.
 

Ar gyfer ymholiadau am frechu, cysylltwch â’ch Bwrdd Iechyd lleol, sy’n gyfrifol am y rhaglen frechu:

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

0300 303 1373

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

0300 084 0004

BCU.Covid19VaccinationHelpdesk@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

029 2183 6341

To cancel or rearrange an appointment: 029 2033 5553

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

01685 726 464

CTM.VaccinationEnquiries@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

0300 303 8322

COVIDEnquiries.hdd@wales.nhs.uk

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

0345 602 7053

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

01792 530 606

SBU.covidbookingteam@wales.nhs.uk

I ganslo neu aildrefnu yn ardal Abertawe, ffoniwch 01792 200492

neu yn ardal Castell-nedd Port Talbot, ffoniwch 01639 862 32

Ar gyfer ymholiadau am ysgolion, colegau ac addysg, busnesau lleol, grantiau ar gyfer hunanynysu, materion amgylcheddol ac iechyd amgylcheddol, cysylltwch â’ch cyngor lleol:

Ardal Bwrdd Iechyd Llinellau Cymorth y Cyngor
Aneurin Bevan

Blaenau Gwent: 01495 311 556    

Caerffili: 01443 866555

Sir Fynwy: 01633 644 644

Casnewydd: 01633 656 656

Torfaen: 01633 648 173

Betsi Cadwaladr

Ynys Môn: 01248 752628

Conwy:  01492 574500

Sir Ddinbych: 01824 706000

Sir y Fflint: 01352 703800

Gwynedd: 01286 679993

Wrecsam: 01978 292000

Caerdydd a’r Fro

Caerdydd: 029 2087 2087

Bro Morgannwg: 01446 700111

Cwm Taf Morgannwg

Pen-y-Bont: 01443 425005

Merthyr Tudful: 01685 725000

Rhondda Cynon Taf: 01656 643643

Hywel Dda

Sir Gaerfyrddin: 0300 333 2222

Ceredigion: 01545 572 122

Sir Benfro: 01437 775 694

Powys Powys: 01597 827 306
Bae Abertawe

Castell-nedd Port Talbot: 01639 686 932

Abertawe: 01792 637 120

Gellir dod o hyd i wybodaeth am gyfyngiadau a chyhoeddiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru, a sut mae’r rhain yn effeithio arnoch, ar llyw.cymru/coronafeirws neu drwy ffonio 0300 060 4400.

I archebu prawf am ddim, ffoniwch 119 neu ewch i https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.

Os ydych wedi dychwelyd o deithio dramor ac mae gennych ymholiadau am brofion a phecynnau profi, ffoniwch 119.

Os ydych yn teimlo’n sâl, ffoniwch 111 neu eich meddyg teulu.

I gysylltu â’r heddlu ar gyfer achosion nad ydynt yn argyfyngau, ffoniwch 101

Ar gyfer argyfyngau, ffoniwch 999