Neidio i'r prif gynnwy

Ein Gwerthoedd

Cydweithio, gydag ymddiriedaeth a pharch, i wneud gwahaniaeth

Gwerthoedd sefydliad sy’n ein gwneud ni’n ‘ni’ – sut rydym ni, yn unigol ac yn gasgliadol, yn ymddwyn ar y llwybr tuag at gyflawni ein diben craidd. Does dim posib ffugio gwerthoedd. 

Y Siwrnai

Cafodd ein gwerthoedd eu datblygu gan ein staff; gan eu bod mor greiddiol i hunaniaeth sefydliad, ni allai un neu ddau o bobl mewn ystafell gyfarfod feddwl am y rhain!

Yn 2016, gwahoddwyd yr holl gydweithwyr i gymryd rhan mewn trafodaethau a gweithdai wedi’u hwyluso, gan ganolbwyntio ar sut rydym yn gweld ein hunain pan rydym ar ein gorau – rhywbeth y dylem anelu ato bob amser ac a ddylai fod yn ‘ddiofyn’ gennym.

Daeth themâu cyffredin yn glir iawn yn fuan iawn, a gyda chyfraniad terfynol gan ein Bwrdd, cytunwyd arnynt. 

Sut byddwn yn integreiddio ein Gwerthoedd

Mae gwaith yn parhau i ymgorffori ein gwerthoedd ar draws ein prosesau a’n gweithdrefnau yn ogystal â dod â hwy’n fyw i bob cydweithiwr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  • Gwnaeth y siwrnai dechrau yn ystod y cylch recriwtio a bydd ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn erbyn nid yn unig cymwyseddau'r rôl on hefyd ein gwerthoedd, gan sicrhau ein bod yn cyflogi ymgeiswyr sydd wir yn credu yn yr un gwerthoedd â’r rhai sy’n gyrru ein sefydliad yn ei flaen.
  • Pan fyddwch yn dechrau gweithio i ni, gallwch ddisgwyl amcanion blynyddol, a elwir yn ‘Fy Nghyfraniad’, yn seiliedig ar ein gwerthoedd craidd, fel bod eich amcanion unigol yn cefnogi strategaeth y sefydliad a gwerthoedd a rennir.
  • Ac nid ydym yn gadael y gwerthoedd ar hynny – rydym yn cydnabod gwaith gwych ein cydweithwyr ac, yn benodol, sut rydym yn ei wneud yn ystod ein gwobrau staff a ddechreuwyd yn 2018 dan yr enw 'Diolch'. Mae'r gwobrau ar gyfer y rhai sydd wedi dangos ymddygiad rhagorol yn seiliedig ar y gwerthoedd!

Mae’n siwrnai newydd i ni, ond credwn yn gryf bydd cydnabod y gwaith gwych mae ein staff yn gwneud yn sicrhau ein bod ni fel sefydliad yn parhau i Weithio i Wireddu Dyfodol Iachach i Gymru.