Lles Staff

Symbolau Lles Staff

Mae Lles Cyflogeion yn rhan ganolog o bopeth rydym yn ei wneud fel cyflogwr ac mae’n canolbwyntio ar ein cyflogeion, eu teulu a’u lles mewn bywyd ac yn y gwaith.

Rydym eisiau galluogi ein cyflogeion i gael bywydau gwaith iachach a mwynhau’r profiad o weithio i ni, a chynnal hynny drwy gydol eu cyflogaeth gyda ni. Byddwn yn galluogi iddynt gyflawni’r gorau o ran lles corfforol a meddyliol a chyflawni eu potensial yn y gwaith.         

Rydym yn cydnabod nad yw pawb yn debyg ac bod gyda pobl anghenion gwahanol ar wahanol adegau o'u bywydau gwaith.

Beth ydym ni’n ei wneud ar gyfer lles ein staff?

Ni gyda grŵp Lles Cyflogeion hir sefydledig gydag aelodau o bob rhan o'r sefydliad, sy'n cwrdd bob mis i ddatblygu ystod o fentrau lles gweithwyr.

Gyda diolch i’r grŵp a nifer o weithredoedd eraill, llwyddom ennill lefel Efydd y Dyfarniad Iechyd Corfforaethol ym mis Mehefin 2017, ac wedyn cawsom ddyfarniad lefel Arian ym mis Gorffennaf 2018.

Fel cyflogwr, ein ffocws mwyaf yw sicrhau ein bod yn integreiddio lles trwy gydol y sefydliad, a ni allwn cyflawni hyn heb gefnogaeth ein Cysylltiadau Lles, sy’n gyflogeion sydd wedi gwirfoddoli i gefnogi lles yn eu timau yn ein 40+ o ganolfannau.

Maent yn rhoi cyhoeddusrwydd i’n Calendr Hybu Iechyd parhaus, ein Cylchlythyr Lles Cyflogeion chwarterol ac unrhyw weithgareddau lles sy’n cael eu cynnal. Hefyd maent yn chwarae rhan hanfodol mewn dweud wrthym beth sy’n gweithio o ran lles yn eu tîm hwy, a beth maent hwy a’u cydweithwyr am i ni ei wneud yn y dyfodol.

Sut alla i gymryd rhan mewn lles staff?

Fel llawer o gyflogwyr eraill, rydym yn cydnabod yr angen am gefnogi a hybu lles y meddwl, felly rydym yn cynnig datblygiad parhaus i reolwyr a chyflogeion yn y pwnc hwn.

Mae rhai o’r cyrsiau’n cynnwys:

  • Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Rheoli Iechyd Meddwl yn y Gwaith
  • Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl
  • Deallusrwydd a Chadernid Emosiynol.

Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i PHW.StaffHealthandWellbeing@wales.nhs.uk