×
Rydych yn pori gwefan newydd Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Methu dod o hyd i'r eitem 'rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen gwefan.

Ein Rhwydweithiau Amrywiaeth

Rhwydweithiau Staff

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cefnogi datblygu gweithlu amrywiol gyda phawb yn gallu rhoi o’u gorau yn eu gwaith. 

Yn ddiweddar rydym yn annog ac wedi sefydlu nifer o Rwydweithiau Amrywiaeth staff sy’n cyfarfod yn rheolaidd ac yn rhoi cyfle gwerthfawr i aelodau gyfarfod pobl newydd a gofyn am gyngor, cefnogaeth a sicrwydd.

Mae ein rhwydweithiau amrywiaeth gweithlu’n bwysig iawn i’n sefydliad ni. Maen nhw’n ffrindiau beirniadol i ni, yn ein cefnogi a’n herio.

Mae’r rhwydweithiau’n sicrhau bod anghenion a safbwyntiau eu haelodau’n cael eu hystyried wrth gynllunio a dylanwadu ar ein sefydliad.

Mae pob rhwydwaith yn croesawi cyfeillion sy'n dymuno cefnogi'r rhwydweithiau hefyd.

Beth mae'r rhwydweithiau staff yn gwneud?

  • Cynghori ar bolisïau a gwasanaethau
  • Gweithgareddau cymdeithasol
  • Digwyddiadau codi ymwybyddiaeth
  • Gweithredu fel Modelau Rôl
  • Cysylltu â rheolwyr ar wella’r amgylchedd gwaith

Beth yw'r manteision o ymuno â rhwydwaith staff?

  • Cyfle i ddylanwadu ar y sefydliad a chreu newid
  • Galluogi gwell rhwydweithio
  • Teimlo’n fwy gwerthfawr
  • Datblygiad personol
  • Cefnogaeth gan eraill

Cysylltiadau'r rhwydweithiau staff

Rhwydwaith Staff Enfys LHDT+ - Adam Jones

Rhwydwaith Staff Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig - Damilola Arewa

Rhwydwaith Staff Anabledd - Tracey Good

Rhwydwaith Rhieni Sengl - Lisa Whiteman

Am gwybodaeth cyffredinol, cysylltwch â Sarah Morgan.