Ein Rhwydweithiau Amrywiaeth

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n cefnogi datblygu gweithlu amrywiol gyda phawb yn gallu rhoi o’u gorau yn eu gwaith. 

Yn ddiweddar rydym yn annog ac wedi sefydlu nifer o Rwydweithiau Amrywiaeth staff sy’n cyfarfod yn rheolaidd ac yn rhoi cyfle gwerthfawr i aelodau gyfarfod pobl newydd a gofyn am gyngor, cefnogaeth a sicrwydd.

Mae ein rhwydweithiau amrywiaeth gweithlu’n bwysig iawn i’n sefydliad ni. Maen nhw’n ffrindiau beirniadol i ni, yn ein cefnogi a’n herio.

Mae’r rhwydweithiau’n sicrhau bod anghenion a safbwyntiau eu haelodau’n cael eu hystyried wrth gynllunio a dylanwadu ar ein sefydliad.

Mae pob rhwydwaith yn croesawi cyfeillion sy'n dymuno cefnogi'r rhwydweithiau hefyd.

Beth mae'r rhwydweithiau staff yn gwneud?

 • Cynghori ar bolisïau a gwasanaethau
 • Gweithgareddau cymdeithasol
 • Digwyddiadau codi ymwybyddiaeth
 • Gweithredu fel Modelau Rôl
 • Cysylltu â rheolwyr ar wella’r amgylchedd gwaith

Beth yw'r manteision o ymuno â rhwydwaith staff?

 • Cyfle i ddylanwadu ar y sefydliad a chreu newid
 • Galluogi gwell rhwydweithio
 • Teimlo’n fwy gwerthfawr
 • Datblygiad personol
 • Cefnogaeth gan eraill

Rhwydweithiau staff

 • Enfys LHDT+
 • Menywod
 • Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Staff Anabledd
 • We Care - Gofalwyr

Am gwybodaeth cyffredinol, cysylltwch â Sarah Morgan(Rheolwr Amrywiaeth a Chynhwysiant) ar Sarah.Morgan67@wales.nhs.uk.