Neidio i'r prif gynnwy

Mynychder Canser yng Nghymru, 2002-2018

Cyhoeddwyd 25ain Mawrth 2021

Ystadegau swyddogol diweddaraf mynychder canser poblogaeth Cymru ar gyfer blynyddoedd diagnosis 2002 i 2018, yn ôl math o ganser, rhyw, ardal breswylio, cyfnod yn ystod diagnosis ac amddifadedd ardal.

(Bydd mynychder canser y croen nad yw'n felanoma ar gyfer cyfnod diagnosis 2016-2018 yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad cydweithredol ar wahân ar gyfer y DU sydd i ddod.  Bydd dolen i'r adroddiad hwn ar gael ar ôl iddo gael ei gyhoeddi).

 

Mynychder Canser yng Nghymru tablau data

Canllaw technegol

 

Noder oherwydd gostyngiad yng ngallu'r tîm wrth i aelodau gael eu hadleoli i ymdrin ag epidemioleg a gwyliadwriaeth poblogaeth acíwt COVID-19, mae'r data hwn ar fformat excel yn unig eleni.  Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra dros dro hwn.

 

Ystadegydd cyfrifol: Rebecca Thomas

E-bost: wcu.stats@wales.nhs.uk

Ffôn: +44 (0)29 2037 3500

 

Rhestr cyn cyhoeddi

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Arweinydd Gweithredol GIG Cymru ar gyfer Gr┼Áp Gweithredu Canser Cymru

Yr Athro Tom Crosby, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru

Anthony Davies, Uwch Reolwr Polisi, Tîm Polisi Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Llywodraeth Cymru

 

Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn awyddus i wella'r cynnyrch yr ydym yn eu cynhyrchu er mwyn sicrhau eu bod yn gyfeillgar i ddefnyddwyr.  Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost wcu.stats@wales.nhs.uk