Neidio i'r prif gynnwy

Mynychder Canser yng Nghymru, 2002-2018

Cyhoeddwyd 25ain Mawrth 2021

Ystadegau swyddogol diweddaraf mynychder canser poblogaeth Cymru ar gyfer blynyddoedd diagnosis 2002 i 2018, yn ôl math o ganser, rhyw, ardal breswylio, cyfnod yn ystod diagnosis ac amddifadedd ardal.

(Bydd mynychder canser y croen nad yw'n felanoma ar gyfer cyfnod diagnosis 2016-2018 yn cael ei gyhoeddi mewn adroddiad cydweithredol ar wahân ar gyfer y DU sydd i ddod.  Bydd dolen i'r adroddiad hwn ar gael ar ôl iddo gael ei gyhoeddi).

 

Mynychder Canser yng Nghymru tablau data

Canllaw technegol

 

Noder oherwydd gostyngiad yng ngallu'r tîm wrth i aelodau gael eu hadleoli i ymdrin ag epidemioleg a gwyliadwriaeth poblogaeth acíwt COVID-19, mae'r data hwn ar fformat excel yn unig eleni.  Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra dros dro hwn.

 

Ystadegydd cyfrifol: Rebecca Thomas

E-bost: wcu.stats@wales.nhs.uk

Ffôn: +44 (0)29 2037 3500

 

Rhestr cyn cyhoeddi

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredydd Iechyd Cyhoeddus Cymru a Arweinydd Gweithredol GIG Cymru ar gyfer Grŵp Gweithredu Canser Cymru

Yr Athro Tom Crosby, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru

Anthony Davies, Uwch Reolwr Polisi, Tîm Polisi Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth, Llywodraeth Cymru

 

Cysylltwch â ni

Rydym bob amser yn awyddus i wella'r cynnyrch yr ydym yn eu cynhyrchu er mwyn sicrhau eu bod yn gyfeillgar i ddefnyddwyr.  Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am y cyhoeddiad hwn, cysylltwch â ni trwy anfon e-bost wcu.stats@wales.nhs.uk