Rhaglenni a gyflwynir

Mae’n cynnig amrywiaeth o weithdai a chyrsiau iechyd a lles hunan-reoli ar gyfer pobl sy’n byw â chyflwr iechyd neu sy’n gofalu am rywun sydd â chyflwr iechyd.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Christine Roach, Acting Uwch Reolwr Gwelliant

Staff Nyrsio Cymru
Staff Nyrsio Cymru
22/11/19
Staff Nyrsio Cymru

Mae’n cefnogi dylunio a chyflwyno rhaglen waith genedlaethol i alluogi sefydliadau GIG Cymru i gyfrifo’r nifer gywir o nyrsys sydd eu hangen i ddarparu gofal effeithiol ar gyfer cleifion.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth


Cyswllt: Joanna Doyle, Rheolwr Rhaglen Staff Nyrsio Cymru Gyfan

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Cymru
Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Cymru
25/11/19
Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu Cymru

Mae’n cefnogi sefydliadau i sefydlu, datblygu a gwella ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu i wella canlyniadau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth


Cyswllt: Andrea Gray, Arweinydd Datblygu Iechyd Meddwl Cymru

Rhaglenni Addysg ar gyfer Cleifion (EPP) Cymru
Rhaglenni Addysg ar gyfer Cleifion (EPP) Cymru
25/11/19
Rhaglenni Addysg ar gyfer Cleifion (EPP) Cymru

Mae’n cynnig amrywiaeth o weithdai a chyrsiau iechyd a lles hunan-reoli ar gyfer pobl sy’n byw â chyflwr iechyd neu sy’n gofalu am rywun sydd â chyflwr iechyd.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Christine Roach, Acting Uwch Reolwr Gwelliant

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau
Digwyddiadau