Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â Therapïau Seicolegol

10/12/2020
Beth yw'r gwaith yn y maes hwn?

Mae gwaith y tîm wedi cynnwys cyhoeddi Matrics Cymru, y canllawiau cyntaf ar gyfer darparu therapïau seicolegol sy’n seiliedig ar dystiolaeth yng Nghymru a ddatblygwyd gan y Pwyllgor Rheoli Therapïau Seicolegol Cenedlaethol (NPTMC). Cyhoeddwyd y Cynllun Cenedlaethol i gefnogi byrddau iechyd i weithredu Matrics Cymru yn 2018 a chyhoeddwyd Y Matrics Plant, Canllawiau ar ddarparu Ymyriadau Seicolegol i Blant a Phobl Ifanc yng Nghymru yn 2020.

10/12/2020
Gyda phwy mae'r tîm yn gweithio?

Mae’r tîm yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ac aelodau o NPTMC sy’n cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a chynrychiolwyr o bwyllgorau amlasiantaeth amlddisgyblaeth ledled Cymru

10/12/2020
Beth yw'r camau nesaf?
  • Cyhoeddi’r Fframwaith ar gyfer darparu therapïau seicolegol yng Nghymru
  • Cefnogi’r grŵp dros dro sydd newydd ei ffurfio sy’n adolygu’r tablau tystiolaeth a datblygu’r fframwaith
10/12/2020
Gyda phwy y dylwn gysylltu?

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Andrea Gray, Arweinydd Datblygu Iechyd Meddwl Cymru,  andrea.gray@wales.nhs.uk

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau