Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Dementia

Mae’r tîm yn cefnogi mentrau i leihau derbyniadau cleifion mewnol amhriodol ar gyfer pobl â dementia a nam gwybyddol ysgafn trwy hyrwyddo a datblygu gofal ac ymyraethau sy’n cynnig gwell mynediad, ymateb amserol, asesiad cynnar a diagnosis.

Mae hyn yn cynnwys mentrau i gefnogi’r unigolyn trwy gydol y daith ofal, gan adeiladu ar bartneriaethau a pherthnasoedd i gyflawni’r nod, er mwyn cynnig yr ansawdd a’r ddarpariaeth orau o ymyraethau yn seiliedig ar dystiolaeth.

Cysylltu

Cysylltwch â ni trwy e-bost, dros y ffôn neu’r cyfryngau cymdeithasol.

I gael manylion cyswllt ein Harweinyddion Rhaglenni, gweler y dudalen Cyfarfod â’r Tîm.

Gwelliant
Academi Gwelliant Cymru
Rhaglenni Gwelliant Cymru
Amdanom ni
Newyddion a Chyhoeddiadau
Digwyddiadau