Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglenni

12/02/21
Gwaith i gefnogi'r ymateb i COVID-19

Mae llawer o aelodau o’n tîm wedi cael eu hadleoli yn Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi ymateb GIG Cymru i’r pandemig COVID-19.

Gallwch ddarllen rhagor am y gwaith

25/11/19
Dirywiad Acíwt Cymru

Mae’n arwain rhwydwaith o gymorth i atal dirywiad acíwt, gan ganolbwyntio ar sepsis ac anaf acíwt ar yr arennau (AKI).

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Christopher Hancock, Arweinydd y Rhaglen christopher.hancock2@wales.nhs.uk

25/11/19
Diagnosteg Canser Cymru

Mae’n gweithio i gefnogi’r llif o gleifion canser, trwy wella cyflymder yr holl lwybrau cleifion o fewn gwasanaethau diagnostig.


Cyswllt: Rachel Long, Uwch Reolwr Gwelliant rachel.long4@wales.nhs.uk

 

25/11/19
Cartrefi Gofal Cymru

Mae’n gweithio i wella ansawdd gofal ar gyfer pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth


Cyswllt: Rosalyn Davies, Uwch Reolwr Gwelliant rosalyn.davies2@wales.nhs.uk

25/11/19
Laparotomi Brys Cymru

Mae’n gweithio i wella safonau gofal ar gyfer cleifion sy’n cael llawdriniaeth laparotomi brys yng Nghymru.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Margaret Rennocks, Arweinydd y Rhaglen Margaret.rennocks@wales.nhs.uk

25/11/19
Heintiau sy'n Gysylltiedig â Gofal Iechyd (HCAI) / Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR) Cymru

Mae’n cefnogi GIG Cymru i leihau nifer yr achosion o heintiau sy’n gysylltiedig â gofal iechyd ac ymwrthedd gwrthficrobaidd ledled Cymru.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Lisa Fabb, Rheolwr Gwella a Datblygu’r Gwasanaeth

25/11/19
Mamolaeth y Newyddenedigol Cymru

Mae’n gwella canlyniadau ar gyfer mamau a babanod yng Nghymru.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth  


Cyswllt: Elinore Macgillivray, Uwch Reolwr Gwelliant

22/11/19
Diogelwch Meddyginiaethau Cymru

Mae’n helpu i wneud Cymru y lle mwyaf diogel yn y byd i gymryd meddyginiaethau.

Bydd mwy o wybodaeth ar gael cyn bo hir – cliciwch yma i ddarllen am y gwaith hyd yn hyn.


Cyswllt: Paul Gimson, Arweinydd y Rhaglen