Neidio i'r prif gynnwy

Pa waith mae Anabledd Dysgu Cymru yn ei wneud?

Mae Anabledd Dysgu: Rhaglen Gwella Bywydau yn rhaglen drawsnewid gan Lywodraeth Cymru, wedi’i lletya gan Welliant Cymru. Mae’r rhaglen wedi nodi pum maes â blaenoriaeth i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau ac i wella bywydau pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru.

Mae ein tîm yn cefnogi cyflawni’r amcanion iechyd yn y rhaglen. Mae gennym bedair ffrwd waith gydgysylltiedig:

  • Iechyd Corfforol       
  • Fframwaith Cydraddoldebau Iechyd
  • Plant a Phobl Ifanc
  • Gwasanaethau Arbenigol