Neidio i'r prif gynnwy

Imiwneiddio Rhag Hepatitis B Newyddenedigol

Mae bas data ar gyfer Cymru gyfan i gefnogi brechiad priodol i fabanod sy’n cael eu geni i famau gyda haint hepatitis B wedi cael ei ddatblygu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mae’r adroddiadau isod yn crynhoi’r niferoedd sy’n cael y brechiad ac amseroldeb yr imiwneiddio rhag hepatitis B mewn babanod newydd eu geni i famau hepatitis B positif yng Nghymru.          

 

 

Hefyd crynhoir y niferoedd sy’n cael eu himiwneiddio rhag hepatitis newyddenedigol yn chwarterol yn adroddiadau COVER: http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=457&pid=54144 (edrychwch ar dabl 12).


Diweddarwyd ddiwethaf: 07/05/2021