Neidio i'r prif gynnwy

​​​​​​​Yr eryr ac imiwneiddio rhag yr eryr

Trosolwg

Mae'r eryr (a elwir hefyd yn herpes zoster) yn adweithiad o'r feirws varicella zoster (VZV) sy'n achosi brech yr ieir. Ar ôl i berson gael brech yr ieir, mae'r feirws yn aros yn ei gorff, yn segur neu wedi'i guddio mewn rhan o'r system nerfol gyda’r system imiwnedd yn ei reoli.

Gall unrhyw un sydd wedi cael brech yr ieir ddatblygu'r eryr ond mae'n fwy cyffredin mewn pobl dros 50 oed.

Darllen mwy am yr eryr, gan gynnwys yr arwyddion, y symptomau a'r triniaethau yma.

Atal

Gall brechu helpu i amddiffyn rhag yr eryr. Cynigir brechiad yr eryr yn rheolaidd i bawb rhwng 70 a 79 oed. Mae unigolion yn dod yn gymwys ar eu pen-blwydd yn 70 oed ac yn parhau i fod yn gymwys tan eu pen-blwydd yn 80 oed.

Gall rhai pobl o dan 70 oed sydd mewn perygl mawr o ddatblygu'r eryr gael cynnig y brechiad hefyd, gan eu meddyg.

 

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth am frechu rhag yr eryr ar gael yma.

Mae gwybodaeth gynhwysfawr i weithwyr iechyd proffesiynol am imiwneiddio a brechu ar gael i ddefnyddwyr GIG Cymru ar safle Mewnrwyd Imiwneiddio a Brechu Iechyd Cyhoeddus Cymru .

Mae mwy o wybodaeth am frechiadau ar gael ym mholisi a llawlyfr cyfarwyddyd Public Health England 'Immunisation Against Infectious Diseases' (y 'Green Book') sydd ar gael o wefan gov.uk yma.

Mae’r Ganolfan Goruchwylio Clefydau Trosglwyddadwy yn creu dangosfyrddau data rhyngweithiol am glefydau a heintiau yma.