Neidio i'r prif gynnwy

Brechu COVID-19 a chlotiau gwaed

Gwybodaeth am eich brechiad

Mae rhaglen frechu’r DU wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda mwy na 34 miliwn o bobl wedi’u brechu a mwy na 10,000 o fywydau eisoes wedi’u hachub.Mae’r cyflwyno cyflym wedi golygu ein bod wedi gallu amddiffyn mwy o bobl ac rydym yn dechrau codi’r cyfyngiadau ar ein poblogaeth. Mae’r daflen hon wedi’i chynllunio i’ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus am frechu.

Beth yw'r pryder?

Yn ddiweddar cafwyd adroddiadau am eithriadol o brin ond difrifol yn ymwneud â chlotiau gwaed a gwaedu anarferol ar ôl brechu AstraZeneca (AZ). Mae rhai pobl sydd â’r cyflwr hwn wedi dioddef effeithiau sy’n newid bywydau ac mae rhai wedi marw. Mae’r achosion hyn yn cael eu hadolygu’n ofalus ond nid yw’r ffactorau risg ar gyfer datblygu’r cyflwr hwn yn glir eto.

Er bod y cyflwr hwn yn parhau’n eithriadol o brin, mae risg uwch mewn pobl ar ôl y dos cyntaf o frechlyn AZ. Hyd yma ac yn gyffredinol, mae ychydig dros 10 yn datblygu’r cyflwr hwn am bob miliwn o ddosau o frechlyn AZ a roddir ar draws pob oedran. Gwelir achosion yn amlach mewn pobl iau. Mae’r symptomau cyntaf yn digwydd rhwng 4 diwrnod a 4 wythnos ar ôl brechu. 

Gall cyflyrau tebyg hefyd ddigwydd yn naturiol, ac mae problemau clotio yn un o gymhlethdodau cyffredin haint COVID-19. Nid oes risg uwch o’r cyflwr hwn wedi’i weld ar ôl brechlynnau COVID-19 eraill yn y DU.