Neidio i'r prif gynnwy

Brechiad COVID-19: Canllaw I oedolion

Beth yw COVID-19 neu’r Coronafeirws? 

Mae COVID-19 yn cael ei achosi gan goronafeirws newydd, o’r enw SARS-CoV-2. Cafodd ei ganfod i ddechrau ddiwedd 2019. Mae’n heintus iawn a gall arwain at afiechyd anadlol difrifol. Efallai na fydd gan lawer o bobl sydd wedi’u heintio unrhyw symptomau neu symptomau ysgafn yn unig. Mae’r rhain fel rheol yn dechrau gyda pheswch, tymheredd uchel, pen tost/cur pen a cholli synnwyr blasu neu arogli. Bydd rhai pobl yn teimlo’n flinedig iawn, bydd eu cyhyrau’n boenus, bydd ganddynt ddolur gwddw, dolur rhydd, chwydu, twymyn neu ddryswch. Wedyn, mae nifer bach o bobl yn mynd ymlaen i gael afiechyd difrifol, ac efallai y bydd rhaid iddynt fynd i’r ysbyty neu gael eu derbyn i ofal dwys. Yn gyffredinol, bydd ychydig o dan 1 o bob 100 o bobl sydd wedi’u heintio yn marw o COVID-19. Mae clefyd difrifol yn brin mewn plant ond mae’r risg yn cynyddu gydag oedran. Er enghraifft, mae’r risg gyfartalog o farw o COVID-19 mewn rhywun 40-49 oed deirgwaith yn uwch na rhywun yn y grŵp oedran 30-39 a 12 gwaith yn uwch na rhywun yn y grŵp oedran 20- 29 oed. Nid oes gwellhad i COVID-19 er bod rhai triniaethau yn lleihau’r risg o gymhlethdodau.