Neidio i'r prif gynnwy

Pam mae angen brechlyn ffliw ar blant a rhai pobl ifanc?

Mae'r ffliw yn cael ei achosi gan feirysau ac mae'n lledaenu'n hawdd. Gall unrhyw un gael y ffliw, ond plant sydd â'r gyfradd heintio uchaf, a gall ffliw fod yn ddifrifol iddyn nhw.

Gall cymhlethdodau gynnwys broncitis, niwmonia a heintiau ar y glust.

Mae rhai plant yn mynd mor sâl mae angen iddynt fynd i'r ysbyty.