Neidio i'r prif gynnwy

Pa blant all gael brechlyn ffliw am ddim?

Gall pob plentyn o ddwy oed gael brechlyn ffliw am ddim yn 2021/22. Mae hyn yn cynnwys:

  • Pob plentyn mewn ysgol gynradd
  • Pob plentyn ym mlynyddoedd 7 i 11 mewn ysgol uwchradd
  • Pob plentyn sy'n ddwy neu dair oed ar 31 Awst 2021

Hefyd plant chwe mis oed neu drosodd ac sydd ag unrhyw rai o'r cyflyrau iechyd hirdymor.