Neidio i'r prif gynnwy

Gofalwyr ifanc

Mae'n bwysig iawn i blant a phobl ifanc sy'n gofalu am rywun sy'n agored i niwed o ran y ffliw a'i gymhlethdodau naill ai oherwydd cyflwr iechyd hirdymor neu eu hoedran, gael brechlyn ffliw bob blwyddyn. Mae'n helpu i'w hamddiffyn a hefyd y person y maent yn gofalu amdano.