Neidio i'r prif gynnwy

Ffynonellau cymorth

Os ydych yn darllen hyn oherwydd eich bod yn teimlo fel cyflawni hunanladdiad, mae'n bwysig eich bod yn cael help ar unwaith.

Os ydych yn teimlo fel cyflawni hunanladdiad, gallwch:

  • Ffonio gwasanaeth cymorth y Samariaid ar unrhyw adeg ar 116 123
  • Ffonio PAPYRUS HOPELineUK ar 01925 572444 os ydych yn berson ifanc (neu os oes gennych bryderon am berson ifanc)
  • Ffonio Llinell gymorth CALL (Cymru) ar 0800 132 737
  • Mynd i'ch adran damweiniau ac achosion brys agosaf a dweud wrth y staff sut rydych chi'n teimlo
  • Cysylltu â Galw Iechyd Cymru ar 0845 4647
  • Siarad â ffrind, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddo.
  • Gwneud apwyntiad brys i weld eich meddyg teulu

Mae ffynonellau defnyddiol eraill yn cynnwys:

  • Gofal Galar Cruse, sy'n darparu cyngor a chymorth, llinell gymorth yn ystod y dydd 0808 808 1677‚Äč
  • Childline, y llinell gymorth 24 awr am ddim i blant a phobl ifanc sy'n wynebu unrhyw fath o broblem 0800 1111
  • SOBS (Survivors of Bereavement by Suicide) Llinell gymorth i'r rhai sydd wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad 0844 561 6855 (9am i 9pm)