Sut ydw i'n cofrestru genedigaeth fy mabi?

Fel arfer, byddech yn cofrestru genedigaeth eich babi o fewn 42 diwrnod i'w enedigaeth. Fodd bynnag, hyd nes bod mesurau presennol y pandemig ar ben, mae'r holl apwyntiadau cofrestru genedigaethau wedi'u gohirio. I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru genedigaethau cliciwch yma.

Ar hyn o bryd gellir hawlio budd-dal plant a chredyd cynhwysol cyn i'r enedigaeth gael ei chofrestru'n ffurfiol.