Pam mae menywod beichiog yn cael eu hystyried yn agored i niwed?

Nid yw menywod beichiog yn fwy tebygol o ddal coronafeirws na'r boblogaeth gyffredinol, ac mae'r dystiolaeth bresennol yn awgrymu, os byddant yn dal coronafeirws, byddant fel arfer yn profi symptomau ysgafn i gymedrol tebyg i annwyd neu'r ffliw.  Fodd bynnag, i nifer bach o fenywod, mae beichiogrwydd yn effeithio ar y ffordd y mae eu cyrff yn ymateb i haint feirysol difrifol.  Dyma pam mae Llywodraeth Cymru wedi'u gosod yn y grŵp agored i niwed.

Bydd yn rhaid i fenywod beichiog sy'n dioddef o glefyd y galon sylweddol, neu gyflwr difrifol arall sy'n bodoli eisoes fod yn ofalus iawn, a dilyn cyngor Llywodraeth Cymru ar warchod pobl sy'n agored i niwed.