Os byddaf yn dal y feirws pan fyddaf yn feichiog, a fydd fy mabi'n iawn?

Ar yr adeg hon, nid oes tystiolaeth i awgrymu bod risg uwch o gamesgoriad, nac y bydd hyn yn effeithio ar ddatblygiad eich babi. Daliwch ati i chwilio am y wybodaeth ddiweddaraf am y coronafeirws a beichiogrwydd, drwy fynd i: