Ar ôl yr enedigaeth, a oes unrhyw risg uwch i mi neu fy mabi?

Nid oes tystiolaeth bod menywod sydd wedi cael babi yn ddiweddar ac sydd fel arall yn iach yn wynebu risg uwch o gael eu heintio â'r coronafeirws neu o fynd yn ddifrifol wael o'i herwydd.

Dylech chi ac aelodau eraill o'ch cartref barhau i ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol a hylendid. Mae llawer o rieni yn defnyddio adnoddau ar-lein i gyflwyno eu babi newydd i weddill eu teulu a'u ffrindiau.

Os ydych yn dilyn canllawiau'r llywodraeth i osgoi cael eich heintio â'r coronafeirws, yna mae eich risg yn isel.  Fodd bynnag, gallai fod yn werth cynllunio'r hyn y byddech yn ei wneud pe byddech chi neu'ch partner yn mynd yn sâl gyda'r feirws, a sut y byddai'r baban yn derbyn gofal.  Os ydych yn pryderu am hyn siaradwch â'ch partner a'ch bydwraig neu ymwelydd iechyd am eich pryderon.