A fydd fy mhartner geni yn gallu bod gyda mi yn ystod yr enedigaeth?

Bydd, os yw'n iach heb unrhyw symptomau coronafeirws.  Oherwydd cyfyngiadau, efallai y bydd dim ond yn gallu aros gyda chi pan fyddwch yn y cyfnod esgor gweithredol ac ychydig oriau ar ôl yr enedigaeth. Wrth i chi agosáu at eich dyddiad geni disgwyliedig, gallwch drafod y canllawiau diweddaraf gyda'ch bydwraig.