A allaf gael cyswllt croen i groen gyda'm babi o hyd?

Gallwch gael cyswllt croen i groen gyda'ch babi o hyd, hyd yn oed os oes gennych symptomau haint coronafeirws, ond sicrhewch eich bod yn parhau i olchi eich dwylo yn aml, gan gynnwys cyn ac ar ôl dal eich babi. Mae cysylltiad croen i groen yn eich helpu chi a'ch babi i deimlo'n agos yn ogystal â chefnogi iechyd eich babi felly daliwch ati i gofleidio eich babi.

I gael rhagor o wybodaeth am gyswllt croen i groen a'r coronafeirws ewch i: