A allaf fynd i fy apwyntiadau cyn geni o hyd?

Gallwch, dylech fynd i bob un o'ch apwyntiadau cyn geni ac mae'n wych gweld bod llawer o bobl yn dal i wneud hynny. Mae mynd i'ch apwyntiadau cyn geni yn bwysig gan y gall leihau'r risg o niwed i chi a'ch babi. Gallwch hefyd barhau i fynd i'ch apwyntiad i gael eich brechiad rhag y pas rhwng 16 a 32 wythnos.

Os ydych yn feichiog ac mae gennych symptomau coronafeirws, peidiwch â mynd i'r clinig os oes gennych apwyntiad yn ystod eich cyfnod ynysu. Cysylltwch â'ch bydwraig a rhoi gwybod iddynt. Byddant yn eich cynghori ac yn gwneud cynllun ar gyfer eich apwyntiad.  Gall hyn gynnwys aildrefnu apwyntiad, ei gynnal gyda staff gwahanol neu ei gynnal dros y ffôn.

Yn anffodus, oherwydd y sefyllfa bresennol, ni fydd eich partner yn gallu mynd i'ch apwyntiadau neu sganiau cyn geni gyda chi. Bydd cyfle i drafod gyda'ch bydwraig a'r sonograffydd y ffyrdd o gynnwys eich partner mewn rhai o'r trafodaethau yn eich apwyntiadau cyn geni ac yn dilyn y sgan. 

Rydym yn argymell eich bod yn cadw mewn cysylltiad â'ch bydwraig/tîm mamolaeth ac yn parhau i fynd i'ch gofal rheolaidd a drefnwyd er mwyn eich cadw chi a'ch babi yn iach.  Mae llawer o bobl yn ei chael yn ddefnyddiol gwirio am ddiweddariadau gwasanaeth ar dudalennau gwasanaeth mamolaeth gwefan eu Bwrdd Iechyd.