Cymorth i fwydo ar y fron

 phwy y gallwch siarad i gael rhywfaint o gymorth? Drwy rannu eich profiadau ag eraill mewn sefyllfa debyg, gallwch gefnogi eich gilydd a helpu i leihau unrhyw ofid neu bryder.

Mae llawer o rwydweithiau cymunedol ar-lein. Gofynnwch i’ch bydwraig neu'ch ymwelydd iechyd am fanylion os nad ydych yn gwybod sut i gysylltu â nhw.  A dylech gysylltu â'ch bydwraig neu'ch ymwelydd iechyd os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch bwydo eich babi, gallant helpu dros y ffôn a byddant yn gallu eich gweld yn bersonol os oes angen.