A yw'n ddiogel bwydo fy mabi ar y fron os oes gennyf symptomau neu os wyf wedi profi'n bositif am y coronafeirws?

Ydy. Mae'n dal yn ddiogel bwydo eich babi ar y fron. Ar hyn o bryd, nid oes tystiolaeth i awgrymu y gall y feirws gael ei gario neu ei drosglwyddo yn llaeth y fron.  Mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod bwydo ar y fron yn lleihau'r risg o fabanod yn datblygu heintiau oherwydd bod eich llaeth y fron yn rhoi'r holl faetholion sydd eu hangen ar eich babi ac yn helpu i roi hwb i system imiwnedd eich babi.