Cyffredinol - Cyflyrau Iechyd Hirdymor a gweithgarwch corfforol

Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi lansio ymgyrch i helpu pobl i barhau i symud yn ystod argyfwng COVID19, beth bynnag yw eu lefel bresennol o weithgarwch corfforol.  

Mae Chwaraeon Cymru wedi cynnwys gwybodaeth benodol i bobl â chyflyrau iechyd gwybodaeth benodol i bobl â chyflyrau iechyd.


Chwaraeon Lloegr

Mae Chwaraeon Lloegr wedi lansio ymgyrch Join the Movement a ariennir gan y Loteri Genedlaethol, gan roi cyngor a dulliau i helpu pobl i gadw'n gorfforol egnïol wrth i'r wlad ddelio â'r achos o'r coronafeirws.  Mae'r wefan yn cynnwys gweithgareddau a rhaglenni i bob oedran a phob gallu . 

Yn ogystal, mae gan Chwaraeon Lloegr gyfoeth o wybodaeth i bobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd fel rhan o'u hymgyrch “We are Undefeatable”

Yma cewch straeon personol i'ch ysbrydoli yn ogystal â chyngor a dulliau i'ch helpu i fod yn egnïol a chadw'n egnïol. 


Canllawiau Prif Swyddog Meddygol y DU ar Weithgarwch Corfforol 2019

Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys adran bwysig sy'n ymdrin yn benodol ag ymarfer corff mewn oedolion hŷn a fydd yn ymwneud â llawer o bobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd. 
 

Y GIG

Mae'r GIG yn rhoi cyngor ar weithgarwch corfforol i bob grŵp oedran. I'r rhai y mae ymarfer corff ysgafn yn cael ei argymell, gellir dod o hyd i wybodaeth yma.
 

Sport-Santé

Mae Sport-Santé wedi paratoi amrywiaeth o daflenni ffeithiau a straeon personol i helpu pobl i ddeall rôl gweithgarwch corfforol wrth reoli cyflyrau neu anhwylderau cronig. Mae'r taflenni ffeithiau yn darparu gwybodaeth am y cyflwr, manteision a risgiau gweithgarwch corfforol ynghyd â rhai argymhellion. Yn ogystal, darperir dolenni i daflenni ffeithiau a baratowyd gan sawl sefydliad arall.