Os ydych chi'n Aelod Aelwyd sydd wedi cael canlyniad prawf NEGYDDOL

Os ydych chi'n aelod o deulu gweithiwr allweddol, dylech barhau i hunan-ynysu nes bod eich tymheredd yn normal a'ch bod chi'n teimlo'n well. Os byddwch yn mynd yn sâl eto, dylech hunan-ynysu eto, ac efallai y bydd angen prawf pellach arnoch.

Efallai y bydd y gweithiwr allweddol yn eich cartref yn dychwelyd i'r gwaith, ond os ydyn nhw (y gweithiwr allweddol) yna'n datblygu symptomau, rhaid iddynt hunan-ynysu ar unwaith, a chysylltu â'u canolfan brofi ddynodedig i gael eu hasesu ar gyfer prawf eu hunain.

Rhaid hysbysu sefydliad cyflogi'r gweithiwr allweddol, a drefnodd eich prawf, fod gennych ganlyniad eich prawf. Dylai'r gweithiwr allweddol gysylltu â'i gyflogwr ynghylch absenoldeb salwch a dychwelyd i'r gwaith, yn seiliedig ar ganlyniad ei brawf a'i statws iechyd ei hun. Gall hyn gynnwys asesiad iechyd galwedigaethol.