Os ydych chi'n Weithiwr Allweddol sydd wedi cael canlyniad prawf NEGYDDOL

Nid yw eich prawf negyddol yn diystyru haint oherwydd COVID-19 yn derfynol, ond mae'n golygu ei bod yn fwy tebygol bod gennych symptomau haint gwahanol y gellid ei drosglwyddo i eraill, fel ffliw neu afiechydon eraill sy'n achosi peswch ac annwyd. Mae'n bwysig nad ydych chi'n trosglwyddo'r heintiau hyn chwaith.
 

Felly, os ydych chi'n gweithio gyda phobl sy'n agored i niwed, ni ddylech ddychwelyd i'r gwaith tan diwrnod 8 o ddechrau'r symptomau, a dim ond wedyn:

  • Os ar ddiwrnod 8 ar ôl i'r symptomau ddechrau nid oes gennych dymheredd uchel (heb gymryd meddyginiaethau fel paracetamol, ac ati) ar ddiwrnod 8
  • Os erbyn diwrnod 8, nad ydych wedi cael tymheredd uwch am 48 awr, a peswch parhaus yw eich unig symptom, gallwch ddychwelyd i'r gwaith o hyd (gwyddys bod peswch ôl-firaol yn parhau am sawl wythnos mewn rhai achosion).
  • Rydych chi'n feddygol ffit i weithio (efallai y bydd angen cyngor iechyd galwedigaethol arnoch chi ar gyfer hyn)

Os na fyddwch yn gweithio gyda phobl agored i niwed fel mater o drefn, gallwch ddychwelyd i'r gwaith os nad oes gennych dymheredd uwch (heb gymryd meddyginiaethau gwrth-dwymyn fel paracetamol, ac ati) ac yn feddygol ffit. Os byddwch yn mynd yn sâl eto, dylech hunan-ynysu eto, ac efallai y bydd angen prawf pellach arnoch.

Sylwch y dylech roi gwybod i'ch cyflogwr am eich canlyniad cyn gynted â phosibl ar ôl ei dderbyn. Cysylltwch â'ch cyflogwr ynghylch dychwelyd i'r gwaith neu absenoldeb salwch fel sy'n briodol. Gall hyn gynnwys asesiad iechyd galwedigaethol.