Os ydych chi'n Weithiwr Allweddol sydd â chanlyniad prawf POSITIF

Hunan-ynysu

Rhaid i chi a'ch cartref cyfan hunan-ynysu gartref gyda chanllawiau hunan-ynysu Llywodraeth y DU.

I lleihau'r risg o drosglwyddo'r haint i aelodau eraill yr aelwyd.

 

Dychwelwch i'r Gwaith – ar ddiwrnod 8 os:

Gallwch chi (fel gweithiwr allweddol) ddychwelyd i'r gwaith:

  • Ar ddiwrnod 8 ar ôl i'r symptomau ddechrau, cyn belled nad oes gennych dymheredd uwch (heb gymryd meddyginiaethau gwrth-dwymyn fel paracetamol, ac ati) am y 48 awr ddiwethaf.
  • Os nad ydych wedi cael tymheredd uwch am 48 awr erbyn diwrnod 8, a'ch peswch parhaus yw eich unig symptom, gallwch ddychwelyd i'r gwaith o hyd (gall peswch ôl-firaol parhau am sawl wythnos mewn rhai achosion).

Bydd aelodau'ch cartref yn ynysu eu hunain am 14 diwrnod o ddyddiad cychwyn eich symptom; os byddant yn datblygu symptomau eu hunain wedi hynny, rhaid iddynt hunan-ynysu am o leiaf 7 diwrnod o ddechrau'r symptomau. Mae mwy o fanylion ar gael yng nghanllaw hunan-ynysu Llywodraeth y DU.

Os nad yw'r person sâl yn yr aelwyd yn dangos arwyddion o welliant ar ôl 7 diwrnod ac nad yw eisoes wedi ceisio cyngor meddygol, ewch i wefan NHS Direct Wales neu ffoniwch GIG 111. Os yw'n argyfwng meddygol, ffoniwch 999.

Sylwch y dylech roi gwybod i'ch cyflogwr am eich canlyniad cyn gynted â phosibl ar ôl ei dderbyn. Cysylltwch â'ch cyflogwr ynghylch dychwelyd i'r gwaith neu absenoldeb salwch fel sy'n briodol. Gall hyn gynnwys asesiad iechyd galwedigaethol.